Pierwsza Pomoc

Newsletter

Subskrybuj

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera dzięki niemu dowiesz się o najciekawszych aspektach pierwszej pomocy

Galeria

Szukaj

Kurs elementarny
(5h dydaktycznych)

Kurs elementarny jest popularny ze względu
na swoją zwartą formę oraz niewysoki koszt.
Jest to najkrótszy kurs oferowany przez Polski Czerwony
Krzyż.
Każdy z uczestników w trakcie kursu wykonuje ćwiczenia, które są warunkiem ukończenia kursu
z wynikiem pozytywnym. Każdy z uczestników otrzymuje
dwujęzyczne, imienne zaświadczenie o ukończeniu
szkolenia.

Obecnie tą formę szkolenia wybiera wiele firm
i instytucji, które pragną, aby ich pracownicy zdobyli
umiejętności niezbędne do ratowania ludzkiego życia.

Program kursu elementarnego:
1. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku.
2. Ocena stanu poszkodowanego, kontrola czynności  życiowych.
3. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym.
4. Podstawowe Podtrzymywanie Życia.
5. Postępowanie w przypadku krwotoków, poważnych ran
i oparzeń.
6. Odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące innych
urazów.

Zalety kursu:
- krótka forma tylko 5 godzin dydaktycznych
(3,5 zegarowych)
- ćwiczenia dla wszystkich uczestników z zakresu      postępowania z osobą nie przytomną.
- imienne, dwujęzyczne zaświadczenie o odbyciu kursu
- możliwość zobaczenia pozorowanych urazów.

Kurs przeznaczony dla grup do 30 osób.